ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Missie, functies en doelstellingen

De missie van het Centrum voor Strategische Defensie Studies is " het consolideren van de in de statuten van de CDS vermelde beginselen en doelstellingen, met als uitgangspunt kennisontwikkeling en het uitdragen van een Zuid-Amerikaanse strategische denkwijze op het gebied van defensie en de regionale - en internationale veiligheid. In dit verband wordt voorgesteld regionale belangen te identificeren en te definiëren, bedacht ze als een reeks gemeenschappelijke factoren, compatibel en of complementair zijn aan het nationale belang van de landen van de UNASUR".

Om haar opdracht te vervullen, werden de volgende institutionele functies en doelstellingen toegewezen aan het centrum:

De doelstellingen van CEED zijn:

a) analyseren, identificeren van uitdagingen, risicofactoren en bedreigingen, kansen en relevante scenario's voor de verdediging en de regionale en mondiale veiligheid, zowel op kort-, middenlange- en lange termijn;

b) het bevorderen van een gezamenlijke visie over de gemeenschappelijke aanpak van uitdagingen m.b.t. defensie en regionale veiligheid, risicofactoren en bedreigingen, kansen en vooraf geïdentificeerde scenario's, volgens de in het UNASUR verdrag tot oprichting van de vermelde beginselen en doelstellingen en in het CDS-statuut; en

c) identificeren van conceptuele benaderingen die het mogelijk maken om het regionaal defensie- en veiligheidsbeleid vorm te geven.

De functies van CEED zijn:

a) verrichten van onderzoek over onderwerpen gerelateerd aan defensie- en regionale veiligheid, alsmede het organiseren van workshops, het publiceren, en alle andere relevante activiteiten en kwesties van belang voor de CDS te bespreken, altijd op voorwaarde dat zulks op verzoek van de Raad geschiedt en in het kader van hun actieplannen;

b) vast te stellen, door tussenkomst van de ministeries van Defensie, van institutionele relaties en een netwerk met centra van nationale strategische studies van de landen van de Zuid-Amerikaanse Raad van Defensie alsook met die extra-regionale centra die de Raad nodig acht;

c) opzetten van een documentatie- en archiefcentrum ten dienste van de lidstaten en de CDS, dat ook bijdraagt tot de instandhouding van haar institutionele geheugen; en

d) uitvoeren van permanente analyses van die situaties, gebeurtenissen, processen en trends met betrekking tot regionale en internationale defensie en vrede, waarvan de uitkomst beschikbaar zal worden gesteld aan de ministers die de CDS vormen. Dit systeem zal worden gevoed door informatie die door elke lidstaat wordt verstrekt, evenals door de Raad goedgekeurde alternatieve bronnen.

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS