ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Functionele organisatiestructuur

De organisatiestructuur van het Centrum voor strategische defensieonderzoeken bestaat uit een raad van bestuur, de directie, het secretariaat en een orgaan van nationale deskundigen, benoemd door elk van de lidstaten van de Zuid-Amerikaanse Defensieraad.

De Raad van Bestuur is het algemeen bestuursorgaan van de CEED en is belast met het opstellen van de algemene richtlijnen die bepalend zijn voor het jaarlijkse werkplan en de activiteiten van het Centrum. Deze raad van bestuur bestaat uit de leden van het uitvoerend orgaan van de CDS (vice-ministers en van Defensie of gelijkgestelden).

Het directoraat bestaat uit een directeur (die wettelijk verantwoordelijk is voor het organisme) en een onder directeur. Beide functionarissen moeten, om volledige naleving van het beginsel van evenwicht in de vertegenwoordiging met betrekking tot de nationaliteiten van de lidstaten te waarborgen, van verschillende nationaliteit zijn en door de raad van bestuur worden benoemd op basis van de voordrachten van de respectieve ministeries van Defensie.

Daarnaast heeft het CEED een secretariaat, welke verantwoordelijk is voor de algemene administratie van het centrum, onder het uitvoerend directoraat, dat belast is met een administratief secretaris (die een andere nationaliteit moet bezitten dan de leden van het uitvoerend directoraat) en samengesteld uit technisch-administratief personeel.

Ten slotte heeft het centrum, afhankelijk van de directie, een instantie van nationale afgevaardigden. Deze bestaat uit maximaal twee afgevaardigden uit elk van de landen van de CDS, aangewezen door hun respectieve ministeries van Defensie.

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS