ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Directie

De Directie bestaat uit een directeur (die de wettelijke vertegenwoordiger is) en een onder-directeur, benoemd door de Raad. Om volledige eerbiediging van het evenwichtsbeginsel bij de vertegenwoordiging van de nationaliteiten van de lidstaten te waarborgen, moeten functionarissen in beide functies een verschillende nationaliteit bezitten.

In overeenstemming met de bepalingen van het statuut van het CEED zijn een aantal belangrijke functies van de directeur:

• Ontwikkelen van het jaarlijks werkprogramma van het CEED, deze voorleggen aan de Raad en haar verzoeken voor goedkeuring van uitvoering hiervan;

• Het vertegenwoordigen van het CEED-CDS en het bewaken van de functies en taken van alle structuren die deel uitmaken van de CEED;

• Het bewaken van de begroting van de CEED en via het Pro Tempore-voorzitterschap verslag uitbrengen aan de raad van bestuur over de uitvoering van programma´s m.b.t. het budget van het centrum, alsook de institutionele evaluatie voorleggen aan bovengenoemde raad van bestuur;

• Presenteren van jaarverslagen aan de directie over de activiteiten ontwikkeld door de CEED en bekendheid geven aan de activiteiten en institutionele producten van het centrum, in overeenstemming met de richtlijnen van de directeur.

Ten aanzien van het onderdirecteur is zijn functie: samenwerken met en ondersteunen van de directeur met de taken die hem conform de statuten zijn toebedeeld; en deze van hem over te nemen bij afwezigheid of verlof.

Kol. Mitchell Juliën Labadie, BSc. MPA

Directeur van het CEED

...

Onderdirecteur van het CEED

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS