ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Werkgebieden

Het Centrum voor Strategische Studies van Defensie ontwikkelt diverse studies en onderzoeken over onderwerpen die verband houden met defensie en regionale veiligheid die moeten resulteren in adviezen en besluiten aan de Zuid-Amerikaanse Defensieraad. Deze studies zijn het product van collectief werk van de verschillende nationaal afgevaardigden, die middels dynamische- en pluralistische benaderingen de vooruitzichten op regionaal niveau kunnen integreren.

Sinds haar oprichting zijn verschillende onderzoeksgebieden verwerkt in de werkplannen van het CEED. Tot op heden heeft het Centrum twee belangrijke studiegebieden: A) defensiebeleid en B) onderzoek en strategie, waaronder acht onderzoeksgebieden vallen, die op hun beurt zijn onderverdeeld in specifieke thema´s.

Het studiegebied defensiebeleid kan worden onderscheiden in: 1) Maatregelen in het kader van verhoging van vertrouwen en veiligheid; 2) Institutionaliteit van Defensie in Zuid-Amerika; 3) Genderbeleid: vrouwen in de defensiesector; 4) Inventaris van militaire oefeningen met regionale en niet-regionale landen; 5) Deelname in acties aangaande het herstel van de vrede en humanitaire acties van de Verenigde Naties; 6) Participatie van burgers in de defensiesector; en 7) Cyberdefensie.

Met betrekking tot de maatregelen in het kader van vertrouwen en veiligheid kunnen twee specifieke gebieden worden onderscheiden namelijk de Registratie van defensie-uitgaven in Zuid-Amerika (RSGD) en de Registratie van militaire inventarissen in Zuid-Amerika (RESIM). Institutionaliteit in Defensie kan op haar beurt in zes deelgebieden worden onderverdeeld, namelijk: 1) Institutionaliteit van Defensie van Zuid-Amerika; 2) Inventaris van internationale overeenkomsten over defensieaangelegenheden in Zuid Amerika; 3) Militaire interoperabiliteit in Zuid-Amerika: conceptualiseren van criteria en parameters; 4) Vergelijkende studie van de disciplinecodes en/of militaire rechtssystemen; 5) Vergelijkende studie over onderwijs in defensie en opleidingssystemen in Zuid-Amerika; en 6) Regionaal begrippenkader van defensie.

Met betrekking tot planning en strategie, kan worden gesteld dat deze in algemene zin tot uiting komt in het thema "Defensie en Natuurlijke Hulpbronnen", en in het bijzonder in "Survey Zuid-Amerika 2025".

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS