ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Defensie in Zuid-Amerika: Institutioneel

Met betrekking tot het onderzoeksgebied "Institutionaliteit van Defensie in Zuid-Amerika" heeft het CEED zes themagebieden ontwikkeld. Binnen deze themagebieden heeft het eerste verslag "Institutionalisering van Defensie in Zuid-Amerika", geresulteerd in opeenvolgende werkplannen van het CEED.

Dit document, welke voortdurend wordt bijgewerkt, maakt het mogelijk om in detail weten te komen inzake de defensieomgeving van de lidstaten van de regio. Samen met de sub-thema´s ontwikkelen zij zich als dieptestudies van defensie op regionaal niveau:

a) Verslaggeving met betrekking tot Institutionaliteit.

b) Een vergelijkende studie van de verschillende systemen van "militaire justitie" en/of "militaire discipline" van de CDS-staten.

c) vergelijkende studies van de onderwijs- en opleidingssystemen binnen defensie met als doel homologatie van inhoud op specifieke gebieden.

d) uitvoeren van gezamenlijke studies ter vaststelling van criteria en het identificeren van gemeenschappelijke parameters in termen van militaire interoperabiliteit in Zuid Amerika.

e) Ontwikkelen van een woordenlijst van termen en concepten met betrekking tot defensie in de regio.

Rapport Institutionaliteit inzake Defensie in Zuid-Amerika

Dit studiegebied, dat chronologisch bekeken het eerste is ontwikkeld door het CEED, geeft de trend in defensie- en militaire aangelegenheden aan. Deze studie, van transparantie en wederzijds vertrouwen, systematiseert en analyseert de normatieve regelgeving, institutionele - en organisatorische structuur van defensie en de militaire structuur van elk van de twaalf Zuid-Amerikaanse landen. Deze aspecten komen aan bod in twaalf respectieve nationale hoofdstukken en in een regionaal hoofdstuk, welke de analyses en conclusies systematiseert vanuit een regionale benadering.

Het verslag dat meer dan vijfhonderd pagina's telt, wordt voortdurend voor elk van de landen van de Zuid-Amerikaanse Defensieraad geactualiseerd en in detail uitgewerkt op het vlak van:

i) Verantwoordelijkheid en ontwerp van het defensiebeleid;

ii) Normatief en institutioneel kader (normatieve voorschriften, inter-jurisdictionele coördinatiemechanismen);

iii) Institutionele structuur van de sector (militair instrument, strijdkrachten, hoofdmissies en complementaire missies);

iv) Internationale overeenkomsten en mechanismen (bilaterale en multilaterale, regionale en mondiale overeenkomsten, permanente institutionele mechanismen);

v) Internationale samenwerking op defensiegebied (militaire oefeningen, vredesoperaties, humanitaire hulpactiviteiten).

De overige onderzoeksgebieden zijn gedisagregeerd in specifieke studies en worden beschikbaar gesteld aan de Defensieraad.

"Institutionele Kenmerken van de Defensiesector in Zuid-Amerika"

Mei 2015

"Applicatieprocedure voor de maatregelen ter bevordering van Vertouwen en Veiligheid"

CDS - 2010

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS