ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Inventaris van Defensie Overeenkomsten in Zuid-Amerika

Dit themagebied beslaat de inventarisatie van internationale overeenkomsten op het gebied van defensie welke de lidstaten van UNASUR hebben ondertekend. De doelstellingen van deze inventarisatie, welke aan een permanente upgrade onderhevig zijn, zijn:

a) het verdiepen van regionale transparantie en vertrouwen, met andere woorden het systematiseren van alle verplichtingen die de lidstaten van de Zuid-Amerikaanse Defensieraad hebben in defensie- en militaire aangelegenheden, zowel bilateraal of multilateraal als regionaal of mondiaal; en het,

b) bevorderen van de regionale samenwerking door het verbreden van multilaterale overeenkomsten (vooral op het gebied van en met betrekking tot de institutionele versterking van de ministeries van defensie, de opleiding van burgers in defensie, militaire trainingen; ontwikkeling van professionele- en militair technische vaardigheden, opleiding en training voor vredeshandhaving, ontmijning, humanitaire hulp na (natuur)rampen; bevordering van mensenrechten, internationaal humanitair recht en genderkwesties, ontwikkeling van gecombineerde - of gezamenlijke oefeningen, en/of coördinatie voor de bewaking en controle van het luchtruim bij de grenzen).

Ten aanzien van het voortgangsproces, kan worden opgemerkt dat op basis van de gedetailleerde reeks criteria voor de indeling en systematisering, het CEED successen heeft geboekt bij de ontwikkeling van een institutioneel product welke de status en trends van juridische verbintenissen en internationale defensie samenwerkingsverbanden, identificeert. De bovengenoemde criteria omvatten de classificatie van instrumenten met bilateraal of multilateraal karakter en de instelling van permanente institutionele organen en implementatiemechanismen, door de staatshoofden en regeringsleiders, ministeries van Defensie en/of ministeries van Buitenlandse Zaken en andere aan hun gelijkgestelden.

Het resultaat van het proces van de classificatie volgens genoemde criteria heeft het mogelijk gemaakt de looptijd van meer dan driehonderd overeenkomsten in defensie- en militaire zaken vast te stellen. De specifieke onderdelen van deze internationale instrumenten zijn ook geclassificeerd alsook hun onderlinge verbanden in relatie tot, bijvoorbeeld, bilaterale of multilaterale, regionale of extra-regionale, of de diverse gebieden van samenwerking.

  • 1
  • 2
  • bootstrap carousel
  • 4
11 22 33 44

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS