ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Defensie Vormings- en Opleidingssystemen

In het kader van verdieping van de specifieke aspecten van “Institutionele Kenmerken van de Defensiesector in Zuid-Amerika”, en conform het huidig belang daarvan, neergezet in zowel de conclusies als aanbevelingen, is het Centrum aangevangen met een vergelijkende studie over “Defensie Vormings- en Opleidingssystemen in Zuid-Amerika”.

Het doel van deze vergelijkende analyse is het identificeren en systematiseren in één institutioneel product, van de best practices op het gebied van en militaire vorming en opleidingen in de regio, in het bijzonder op het gebied van de instituten voor hogere defensievorming van elk van de strijdkrachten van de lidstaten van de Zuid-Amerikaanse defensieraad.

Dit onderzoeksgebied richt zich op specifieke kwesties zoals i) institutionele aspecten van Militaire vormings- en opleidingsystemen; ii) schakeling en/of integratie van defensie vormings- en opleidingssystemen met nationale onderwijssystemen; iii) wettelijke basis van de organisatiestructuur; iv) studieplannen en curricula.

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS