ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Documenten en Institutionele Publicaties

Op grond van het mandaat van de Raad van Bestuur, bestaande uit de vice-ministers van Defensie van de CDS, op basis van de studies en onderzoeken die haar zijn toebedeeld, produceert het Centrum voor Strategische Defensiestudies diverse documenten en verslagen die in hard copy worden gepubliceerd voor verspreiding aan het publiek en/of beschikbaar worden gesteld op haar website.

Op regelmatige basis zijn er publicaties (zoals het Zuid-Amerikaans Observatorio inzake defensie, welke maandelijks wordt gepubliceerd, of het Zuid-Amerikaans register van defensie uitgaven welke jaarlijks wordt gepubliceerd), en andere publicaties aangaande studies en onderzoek die tijdig moeten worden opgeleverd, specifieke onderzoeken zoals de ´Zuid-Amerika Prospective Study 2025´ en anderen die worden geactualiseerd naar behoefte (Verslag Institutionele Kenmerken van de Defensiesector in Zuid-Amerika).

Evenzo, zal de directie van het CEED, zoals in de regelgeving van het orgaan is gevestigd, een halfjaarlijks of een jaarlijks verslag indienen, afhankelijk van de frequentie van de vergaderingen van haar Raad van Bestuur, waarin expliciet wordt vastgelegd wat op het institutioneel vlak is gedaan in de referentieperiode, met name van elk van de onderzoeksgebieden die zijn ontwikkeld door het CEED. Zoals in het wettelijk kader van het Centrum voor Strategische Defensiestudies is gevestigd, presenteert de directie van het organisme op elke vergadering van de Raad van Bestuur een verslag met de vooruitgangen die zijn geboekt in elk van de werk- en onderzoeksgebieden alsook betreffende de institutionele activiteiten die zijn ontwikkeld. In dit opzicht dient opgemerkt te worden, dat de directie van het Centrum vanaf het begin van deze activiteiten, jaarlijks rapportages heeft gepresenteerd aan de Raad van Bestuur en aan de CDS zelf, tot grote tevredenheid.

Tot slot, met het oog op het benadrukken van de institutionele werking, dient te worden opgemerkt dat het wettelijk kader van het Centrum voor Strategische Defensiestudies wordt ondersteund door een reeks van vier documenten, namelijk het statuut, haar reglement, de richtlijnen voor de verkiezing van de directieleden en de zetelovereenkomst van het CEED, welke werd ondertekend tussen de secretaris-generaal van de UNASUR en de representatieve instanties van de Republiek Argentinië.

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS