ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Transparantiebeleid van het CEED

Het Centrum voor Strategische Defensiestudies wordt gefinancierd door bijdragen uit de algemene begroting van de UNASUR en bijzondere donaties van lidstaten. De jaarbegroting van het Centrum wordt in eerste instantie goedgekeurd, door de Raad van Bestuur van het CEED en wordt vervolgens door tussenkomst van de Raad van Afgevaardigden, ter consideratie aangeboden aan de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken, het orgaan dat haar definitief goedkeurt.

Bij de uitvoering van deze begroting worden de regels van de Unie en de bestaande internationale voorschriften in acht genomen en is uitsluitend gericht op de naleving van het jaarlijkse werkplan van het orgaan, welke wordt vastgesteld en goedgekeurd door de Zuid-Amerikaanse Defensieraad.

Jaarlijks voldoet het CEED aan twee processen inzake verantwoording, die zowel de Zuid-Amerikaanse Defensieraad en de algemene administratie van de UNASUR een overzicht geven van het beheer en de naleving van mandaten.

Daarnaast wordt het CEED voor wat betreft de uitvoering van de begroting, en rekening houdend met de transparantie en het juiste gebruik van de middelen, jaarlijks onderworpen aan een onafhankelijke externe audit, die nagaat als het Centrum in overeenstemming heeft gehandeld met het vastgesteld financieel- en boekhoudkundigbeleid van de Unie, de Reglementen en met de Handleidingen inzake Financieel en Boekhoudkundig Beheer van de UNASUR.

Van 2013 tot op heden, wordt het CEED jaarlijks onderworpen aan dergelijke audits, waarvan de resultaten zeer bevredigend waren, en zodoende de certificering van de naleving van beleid en regelgeving van de organisatie verkregen en heeft zij tevens erkenning verkregen voor het transparant gebruik en verantwoording van de middelen en de ontwikkeling van het beleid betreffende interne controle.

Bovendien biedt de directie van het Centrum jaarlijks verslagen aan inzake het door de CDS vastgestelde en goedgekeurde werkplan. Op die manier voortzetting gevend aan de regionale kennis van de institutionele kenmerken van de defensiesectoren en aan de ontwikkeling van de algemene doelstellingen van de UNASUR.

  • 1
  • 2
  • bootstrap carousel
11 22 33

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS