ESPAÑOL Bullet PORTUGUÊS Bullet NEDERLANDS Bullet ENGLISH

Zuid-Amerikaanse Defensieraad

De Zuid-Amerikaanse Defensieraad werd opgericht op 16 december 2008 in Salvador de Bahia, Brazilië als gevolg van het besluit van de vergadering van staatshoofden en regeringsleiders van de twaalf landen van de UNASUR, op basis van de specifieke doelstellingen voorzien in het oprichtingsverdrag van de unie van Zuid-Amerikaanse naties, met name in artikel 3, paragraaf s), waarin is vastgelegd: "de uitwisseling van informatie en ervaringen op het gebied van defensie". Zodoende is de Zuid-Amerikaanse Defensieraad ingesteld als een mechanisme van overleg, samenwerking en coördinatie in defensieaangelegenheden op Zuid-Amerikaans niveau.

De Zuid-Amerikaanse Defensieraad bestaat uit de ministers van Defensie van de lidstaten van de UNASUR, of hun gelijkgestelden, en heeft ook een uitvoerend orgaan onder leiding van de vice-ministers van Defensie, of hun gelijkgestelden. Deze Raad, één van de twaalf sectorale raden van de Unie, heeft als belangrijkste doelstellingen het:

a) Consolideren van Zuid-Amerika als een zone van vrede. Een basis voor democratische stabiliteit en de integrale ontwikkeling van de volkeren, en een bijdrage aan de wereldvrede.

b) Creëren van een Zuid-Amerikaanse identiteit op het vlak van defensie, rekeninghoudend met de subregionale en nationale kenmerken, welke bijdraagt aan de versterking van de eenheid van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

c) Genereren van consensus om de regionale samenwerking op defensiegebied te versterken.

Oprichtingsbesluit van de Zuid-Amerikaanse Defensieraad van UNASUR

Het Statuut van de Zuid-Amerikaanse Defensieraad

CONTACT

Telefoon: +54 11 6091-2561

Email: secretaria.ceed@unasursg.org

Carlos Pellegrini 1285 - 2de Etage
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Republiek Argentinië

PORTFOLIO HIGHLIGHTS